Включете се в едно незабравимо фолклорно приключение

Партньори

Партньори

Партньори по проекта са:

– Национален младежки фолклорен съюз ще участва в подготовката и реализирането на проекта чрез националната си комуникационна система към всички младежки структури, които членуват в съюза.

– Регионален инспекторат по читалищата (чрез читалищата партньори)

     – НЧ “Елин Пелин – 1977”, гр. Варна – с предоставяне на зала и информиране на самодейците за проекта;

    – НЧ “Св. Кирил и Методий -1927”, с. Тополи – с предоставяне на зала и подпомагане организацията на концертите.

– БНР – Радио Варна – отразяване дейностите по проекта, изготвяне на рекламен клип, излъчване в ефира на радиото.

 

Финансирането на проекта се осъществява блгодарение на:

Фонд „Култура” при Община Варна в рамките на иициативата Варна – Европейска младежка столица – 2017 и СНЦ “Традиции, духовност, култура” – Варна